Kim Hiền khóc và chia sẻ giây phút tâm linh liên quan đến người mẹ đã mất